ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  site
Μεταπτυχιακό στους τομείς :1)Ερμηνευτική Θεολογία 2)Ιστορική Θεολογία 3)Πατερικών σπουδών - Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής 4)Συστηματική Θεολογία.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις , γίνονται δεκτοί 10 υποψήφιοι.
Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή πτυχίου με βαθμολογία τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ :

 1. Ορθοδόξου Θεολογίας από ΑΕΙ ημεδαπής
 2. Θεολογίας με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (για ετερόδοξους)
 3. ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ
καθώς και η γνώση μιας από τις παρακάτω ξένες γλώσσες :
 1. Αγγλική (επίπεδο Lower)
 2. Γαλλική (επίπεδο Delf)
 3. Γερμανική (επίπεδο Mittelstufe)
 4. Ιταλική (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana)
Στην περίπτωση όπου οι υποψήφιοι δεν κατέχουν δίπλωμα ξένης γλώσσας , εξετάζονται υπό την εποπτεία της συντονιστικής επιτροπής.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ εκτός Θεολογίας εξετάζονται επιπρόσθετα στα παρακάτω μαθήματα :
 1. Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη
 2. Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
 3. Δογματική και Ηθική
 4. Πατρολογία και Ιστορία των Δογμάτων
ΑΙΤΗΣΕΙΣ : 19/9/2016 - 30/9/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 3/10/2016 -13/10/2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : 3/10/2016 - 13/10/2016

Περισσότερα για αυτό το μεταπτυχιακό

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Θεολογία και Κοινωνία με κατευθύνσεις :
Περισσότερα για το μεταπτυχιακό Θεολογία και Κοινωνία

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ siteΜεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Αστικού Δικαίου 2)Ιδιωτικού Δικαίου 3)Δημοσίου Δικαίου 4)Ποινικών Επιστημών 5)Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 6)Διεθνών Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ siteΑ. Το τμήμα αυτό προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ''Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής'' με τις ακολουθες κατευθύνσεις :α)Χρηματοοικονομική των αγορών και των επιχειρήσεων (μονοετές ,χωρίς δίδακτρα)β)Διεθνές εμπόριο και οικονομική πολιτική (μονοετές ,χωρίς δίδακτρα)γ)Εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ siteΜεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία 2)Ευρωπαικές και Διεθνείς Σπουδές 3)Κράτος και Δημόσια Πολιτική 4)Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ siteΜεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Βιοστατιστική2)Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική3)Επεμβατική Ακτινολογία 4)Μοριακή Ιατρική 5)Κλινική Εργαστηριακή Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική 6)Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία-Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση7)Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας 8)Ελάχιστα Επεμβατική-Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική 9)Περιβάλλον και Υγεία:Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία 10)Καρδιολογική Νοσηλευτική-Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 11)Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας 12)Ελεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας 13)Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Ερευνα 14)Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική 15)Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία 16)Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών 17)Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 18)Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό με τις εξής ειδικεύσεις: 1)Κοινωνική Οδοντιατρική 2)Βιολογία Στόματος 3)Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 4)Παθολογία Στόματος 5)Ορθοδοντική 6)Παιδοδοντιατρική 7)Οδοντική Χειρουργική 8)Περιοδοντολογία 9)Ενδοδοντία 10)Προσθετική 11)Στοματολογία 12)Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος 13)Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου 14)Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ siteΜεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς : 1)Κλινική Φαρμακευτική 2)Βιομηχανική Φαρμακευτική 3)Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων 4)Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 5)Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ siteΑ)Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Βασικές Επιστήμες 2)Δημόσια Υγεία 3)Κοινοτική Νοσηλευτική 4)Ψυχική Υγεία 5)Κλινική Νοσηλευτική με κατευθύνσεις :α)Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β)Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική γ)Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα δ)Παιδιατρική Νοσηλευτική ε)Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων στ)Χειρουργική Νοσηλευτική
Β)Μεταπτυχιακό Διαχείρησης Κρίσεων ,Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 2)Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 3)Αστροφυσική ,Αστρονομία και Μηχανική 4)Φυσική Περιβάλλοντος 5)Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 6)Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ siteΜεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Γενικός τομέας με ειδικεύσεις :α)Αναλυτική Χημεία β)Φυσικοχημεία γ)Οργανική Χημεία δ)Βιομηχανική Χημεία ε)Χημεία Τροφίμων στ)Βιοχημεία ζ)Κλινική Χημεία η)Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία θ)Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
2)Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
3)Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
4)Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
5)Οργανική σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημκή Βιομηχανία
6)Κατάλυση και Εφαρμογές της
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ siteΜεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική 2)Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική 3)Βιοπληροφορική 4)Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες 5)Ωκεανογραφία 6)Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μεταπτυχιακό Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Υπολογιστική Επιστήμη 2)Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα 3)Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών 4)Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα 5)Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα 6)Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Βιολογία της Άσκησης 2)Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Επιστημών της Αγωγής 2)Μαθηματικών και Πληροφορικής 3)Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 4)Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΓΩΓΗΣ στη ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση 3)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1)Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής με κατευθύνσεις :

Περισσότερα για το μεταπτυχιακό Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής

2)Μουσικολογία με κατευθύνσεις :
Περισσότερα για το μεταπτυχιακό Ερμηνεία Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακό Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατευθύνσεις :
Περισσότερα για το μεταπτυχιακό Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ελληνογαλλικές Σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση με κατευθύνσεις :
Περισσότερα για το πρόγραμμα