ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Κλινική Φαρμακευτική 2)Βιομηχανική Φαρμακευτική 3)Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων 4)Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 5)Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με κατευθύνσεις:
1)Φαρμακοχημεία , Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 2)Φαρμακευτική Τεχνολογία 3)Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία - Μοριακή Διαγνωστική
4)Φαρμακολογία και Θεραπευτική 5)Φαρμακογνωσία - Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ site σχολής
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδικεύσεις:1)Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων 2)Φαρμακοχημεία - Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων 3)Μοριακή Φαρμακολογία - Κλινική Φαρμακευτική 4)Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική 5)Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ