ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό στους τομείς :1)Ερμηνευτικό 2)Ιστορικό 3)Πατερικών σπουδών - Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής 4)Συστηματικής Θεολογίας
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό στους τομείς :1)Βιβλικών Σπουδών 2)Εκκλησιαστικής Γραμματείας 3)Θρησκειολογίας 4)Κανονικού Δικαίου 5)Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής 6)Χριστιανικής Λατρείας
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Αστικού Δικαίου 2)Ιδιωτικού Δικαίου 3)Δημοσίου Δικαίου 4)Ποινικών Επιστημών 5)Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 6)Διεθνών Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ site
Α. Το τμήμα αυτό προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ''Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής'' με τις ακολουθες κατευθύνσεις :α)Χρηματοοικονομική των αγορών και των επιχειρήσεων (μονοετές ,χωρίς δίδακτρα)β)Διεθνές εμπόριο και οικονομική πολιτική (μονοετές ,χωρίς δίδακτρα)γ)Εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία 2)Ευρωπαικές και Διεθνείς Σπουδές 3)Κράτος και Δημόσια Πολιτική 4)Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Βιοστατιστική2)Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική3)Επεμβατική Ακτινολογία 4)Μοριακή Ιατρική 5)Κλινική Εργαστηριακή Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική 6)Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία-Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση7)Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας 8)Ελάχιστα Επεμβατική-Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική 9)Περιβάλλον και Υγεία:Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία 10)Καρδιολογική Νοσηλευτική-Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 11)Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας 12)Ελεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας 13)Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Ερευνα 14)Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική 15)Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία 16)Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών 17)Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 18)Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό με τις εξής ειδικεύσεις: 1)Κοινωνική Οδοντιατρική 2)Βιολογία Στόματος 3)Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 4)Παθολογία Στόματος 5)Ορθοδοντική 6)Παιδοδοντιατρική 7)Οδοντική Χειρουργική 8)Περιοδοντολογία 9)Ενδοδοντία 10)Προσθετική 11)Στοματολογία 12)Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος 13)Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου 14)Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς : 1)Κλινική Φαρμακευτική 2)Βιομηχανική Φαρμακευτική 3)Παραγωγή και Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων 4)Φαρμακογνωσία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 5)Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ site
Α)Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :1)Βασικές Επιστήμες 2)Δημόσια Υγεία 3)Κοινοτική Νοσηλευτική 4)Ψυχική Υγεία 5)Κλινική Νοσηλευτική με κατευθύνσεις :α)Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β)Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική γ)Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα δ)Παιδιατρική Νοσηλευτική ε)Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων στ)Χειρουργική Νοσηλευτική
Β)Μεταπτυχιακό Διαχείρησης Κρίσεων ,Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :1)Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 2)Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 3)Αστροφυσική ,Αστρονομία και Μηχανική 4)Φυσική Περιβάλλοντος 5)Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 6)Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Γενικός τομέας με ειδικεύσεις :α)Αναλυτική Χημεία β)Φυσικοχημεία γ)Οργανική Χημεία δ)Βιομηχανική Χημεία ε)Χημεία Τροφίμων στ)Βιοχημεία ζ)Κλινική Χημεία η)Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία θ)Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
2)Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
3)Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
4)Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
5)Οργανική σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημκή Βιομηχανία
6)Κατάλυση και Εφαρμογές της
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική 2)Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική 3)Βιοπληροφορική 4)Σύγχρονες τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες 5)Ωκεανογραφία 6)Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 2)Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία 3)Γεωγραφία και Περιβάλλον 4)Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεολογία 5)Γεωφυσική-Σεισμολογία
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Υπολογιστική Επιστήμη 2)Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα 3)Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών 4)Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα 5)Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα 6)Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Βιολογία της Άσκησης 2)Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ site
Μεταπτυχιακό στους εξής τομείς :
1)Επιστημών της Αγωγής 2)Μαθηματικών και Πληροφορικής 3)Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 4)Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΑΓΩΓΗΣ στη ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ site
Μεταπτυχιακό στους ακόλουθους τομείς :
1)Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση 3)Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία